1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμείς, και ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας, ή τη δραστηριότητα συσκευών που σχετίζονται με εσάς, στις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παρακολούθησης όπως cookies, Flash cookies, pixels, ετικέτες, κιτ ανάπτυξης λογισμικού, περιβάλλοντα προγραμματισμού εφαρμογών και Web beacons. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τους ορισμούς για ορισμένες από τις αναφερθείσες τεχνολογίες παρακολούθησης, καθώς και πληροφορίες για τις επιλογές που έχετε σε σχέση με αυτές. Αυτά τα δεδομένα παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των εξής:

Παροχή χρήσιμων δυνατοτήτων για την απλοποίηση της εμπειρίας σας κατά την επιστροφή σας στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας (π.χ. αποθήκευση των πληροφοριών αποστολής για μελλοντικές αγορές)

Προβολή συναφούς περιεχομένου και διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις, τα μοτίβα χρήσης και την τοποθεσία σας

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χρήσης και της λειτουργίας των διαδικτυακών τοποθεσιών και των εφαρμογών μας

Ανάλυση της κίνησης στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και στις διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες ανεξάρτητα από το αν έχετε προχωρήσει σε σύνδεση ή εγγραφή, και μπορεί να συσχετίσουμε αυτά τα δεδομένα παρακολούθησης με τον λογαριασμό εγγραφής σας (εάν διαθέτετε). Σε αυτήν την περίπτωση, θα αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα παρακολούθησης ως προσωπικά δεδομένα. Οι πάροχοι υπηρεσιών που συλλέγουν δεδομένα παρακολούθησης για λογαριασμό μας μπορεί να σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην παρακολουθείστε διαδικτυακά.

Οι διαφημιζόμενοι και άλλοι τρίτοι επίσης μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές, σε συσκευές που συσχετίζονται με εσάς και σε διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές τρίτων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παρακολούθησης. Τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέγονται από αυτούς τους διαφημιζόμενους και τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφημίσεων που βλέπετε τόσο στις δικές μας διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές όσο και στις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές τρίτων.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις από πολλά διαφημιστικά δίκτυα και συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων και αναλύσεων μάρκετινγκ, και άλλους παρόχους ψηφιακής διαφήμισης και υπηρεσιών μάρκετινγκ. Μπορεί επίσης να έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε τις στοχευμένες διαφημίσεις και σε άλλους ιστότοπους και πλατφόρμες που επισκέπτεστε.  Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να ελέγχετε τις στοχευμένες διαφημίσεις που λαμβάνετε μέσα στις εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές που παρέχουν οι συσκευές σας (π.χ. αλλάζοντας το διαφημιστικό αναγνωριστικό της φορητής σας συσκευής ή/και επιλέγοντας να μην λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας). Εφαρμόζουμε τις αυτοκανονιστικές αρχές για τη διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση της Digital Advertising Alliance (Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης).

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ορισμένα παραδείγματα τεχνολογιών online παρακολούθησης είναι τα εξής:

Cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες που τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τη μετάδοση πληροφοριών από εμάς σε εσάς και από εσάς απευθείας σε εμάς, σε κάποιον τρίτο για λογαριασμό μας ή σε άλλο τρίτο μέρος σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Μπορείτε να επιλέξετε να σας προειδοποιεί ο υπολογιστής σας κάθε φορά που τοποθετείται ένα cookie στη συσκευή σας ή μπορείτε να επιλέξετε να μπλοκάρετε όλα τα cookies. Αυτό γίνεται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε ανατρέξτε στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε τον σωστό τρόπο για να τροποποιήσετε τα cookies σας. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες που καθιστούν την εμπειρία σας ως επισκέπτη πιο αποτελεσματική και ορισμένες από τις υπηρεσίες μας δεν θα λειτουργούν κανονικά.

Flash cookies. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα, που ορισμένες φορές αναφέρονται και ως Flash cookies, για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας ή να σας προβάλουμε περιεχόμενο συναφές με αυτό που βλέπετε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, έτσι ώστε να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας. Οι διαφημιζόμενοι και οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί επίσης μπορεί να χρησιμοποιούν Flash cookies για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών. Τα flash cookies διαφέρουν από τα cookies των προγραμμάτων περιήγησης λόγω του όγκου και του τύπου των δεδομένων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύονται. Τα εργαλεία διαχείρισης των cookies που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν μπορούν να αφαιρέσουν τα Flash cookies. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου και αποθήκευσης για τα Flash cookies. Εάν απενεργοποιήσετε τα Flash cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες που καθιστούν την εμπειρία σας ως επισκέπτη πιο αποτελεσματική και ορισμένες από τις υπηρεσίες μας δεν θα λειτουργούν σωστά.

Web beacons. Τα web beacons είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που ενσωματώνονται στις εικόνες των ιστοσελίδων. Τα web beacons μπορεί να περιλαμβάνουν τη μετάδοση πληροφοριών απευθείας σε εμάς, σε κάποιον τρίτο για λογαριασμό μας ή σε άλλο τρίτο μέρος σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε web beacons για να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα προγράμματα περιήγησης μπορούν να μεταδώσουν σήματα απαγόρευσης παρακολούθησης που υποδεικνύουν ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί να παρακολουθείται η δραστηριότητά του.  Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κανένα παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο για την ερμηνεία αυτών των σημάτων, αν και οι εργασίες για την επίτευξη γενικής συναίνεσης συνεχίζονται. Κατά συνέπεια, ακολουθούμε τα πρότυπα που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας.  Μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιλογές σας αναφορικά με τις στοχευμένες διαφημίσεις όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1 πιο πάνω και στην ενότητα «Έλεγχοι και επιλογές».  Μάθετε περισσότερα για την απαγόρευση παρακολούθησης.